divendres, 22 de juny de 2012

El Pla TAC


Per a treballar les noves tecnologies a les escoles existeixen diverses estratègies que es poden dur a terme en funció de les característiques dels centres. És precís conèixer el gran ventall de possibilitats que brinden aquestes per saber com tractar-les i treballar-les amb els alumnes així com saber aplicar-les com a futurs mestres a l’aula.
És per això que per conèixer-ne les seves diverses aplicacions i les diverses metodologies a través de les quals són emprades hem d’estudiar la seva posada en pràctica en el dia a dia dels centres.
Abans de tot, però, cal conèixer en què consisteix un Pla TAC, quines són les seves característiques i per què és positiva la seva implantació a l’escola.

Des de la Generalitat de Catalunya es lliuren moltes ajudes per tal d’intentar incorporar les noves tecnologies a totes les escoles del territori. Aquestes ajudes no són simplement econòmiques ni materials, sovint consisteix en documents on es dóna informació sobre la gestió de les TIC o també en la creació i distribució via web de programes i eines gratuïtes per a poder fer servir a les escoles.

Una de les fonts d’informació més útils actualment és el “Pla TAC de centre”. En aquest document trobem les principals instruccions i recomanacions que dóna el Departament d’Educació de la Generalitat cap als centres educatius per a preparar un pla on les noves tecnologies estiguin integrades. Aquestes instruccions i recomanacions no són d’obligatori compliment però sí que aporten una pauta molt útil a seguir.


El Pla TAC és un recurs d’orientació per als equips docents en l’ús de les TIC al centre i en la seva aplicació en relació al projecte educatiu, és per això que l’elaboració d’un Pla TAC és un procés complex que afecta tant a tots els integrants del centre com a diversos aspectes de funcionament i normatius.

Podem classificar el paper de les TIC a les escoles en tres apartats: 
1) Les TIC com a recurs
2) Fent-lo servir a l'aula com a eina de suport
3) Com a contingut en quant a l'enseyament dels continguts bàsics per a utilitzar les TIC com a usuaris o bé com a condicionant de les metodologies de l’aula.

En la implantació d'un Pla TAC també ens podem trobar amb una sèrie de factors que mediatitzen l'ús de la tecnologia en un centre:

- Les barreres de primer ordre són les que no depenen del professorat o l’equip directiu del centre

Les barreres de segon ordre anirien relacionades amb les creences i predisposició del professorat en relació a l’ensenyament-aprenentatge, al paper de les tecnologies en el procés educatiu i al tipus de pràctiques metodològiques que duen a terme.

També en el document del Pla TAC trobem recursos, consells per a la correcta implantació d'aquest a l'aula, en relació amb el centre, amb els docents i tenint en compte els aspectes anteriorment anomenats tant de funcionament com normatius.


Aquests documents sòn un suport pel professorat ja que poden recorrer a la seva consulta en cas de dubte i on troben els elements necessaris perquè les TIC estiguin integrades al curriculum.

Personalment, penso que aquests documents són un recurs molt útil per als centres i que és necessari, per a la correcta implantació i ús de les TIC a les aules, que cada escola elabori el seu propi Pla TAC dins el PEC.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada