dilluns, 25 de juny de 2012

Exposicions: Autoavaluació. Les TIC com un recurs per a aprendre una llengua
La sessió del nostre grup s’estructura de la següent forma:


1. Breu presentació de l’exposició. (Introducció) En aquest apartat expliquem com anirà l’exposció,   la tria del tema i aspectes generals.


2.Contextualizació de l’escola que parlem, i introducció de les activitats en portugués. Un dels membres del grup explica en portugués l’escola en la que ens situaríem i com es realitzaran les activitats. El tema tractat és el dels animals (os animais).


3. Divisió del grup en dos per realitzar les activitats que es troben dins d’un missatge que hem enviat a tots els membres de la classe. La meitat del grup realitzarà  una activitat més teórica amb un suport que no és l’odinador. Per altra banda, l’altre meitat treballarà amb activitats realitzades amb el jclic.


4. Acte seguit valoració de les activitats proposades. Tot i que ha quedat poc reflectida, era un dels àmbits d’actuació.


5.  Marc teóric, on realizarem una petita explicació de l’aula i l’ inclusivitat. També hem parlat dels motius de la tria del tema i finalment es realitza una petita conclusió amb una enquesta que ens permet valorar la nostra exposició a nivell grupal.Creiém que l’exposició s’ha ajustat molt al que teníem previst, hem intentat començar d'una forma dinàmica amb els nostres companys, per tal d’afavorir la participació ( que no s’ha vist molt reflectida). Per altra banda volíem cridar l’atenció dels nostres companys al llarg del seguiment de l’exposició.


Els contingut de l’exposició creiém que ha estat força bé perquè hem realitzat una part pràctica que ha ocupat un tan per cent més elevat que la teoria.


El nostre objectiu era demostrar el treball d’altres idiomes mitjançant les TIC i pensem que s’ha arribat a complir.Tot i les dificultats per tractar altres idiomes amb aquests recursos.


Exposicions: Pissarra digital, Regina Beltran, Estel Gamisans, Tamara Herrera, Helena Prim


Presentació d’una eina Innovadora.
Han presentat diferents activitats que es poden realitzar amb l’ajut de la pissarra digital des de les diferent àrees, sempre amb la participació dels membres d’altres grups.


Presenten diferents activitats;

  • Castellà--> Explicació dels nexes, han fet subratllar els diferents nexes que apareixien en un text, així com també identificar-los en la lectura.


  • Anglès → Han realitzat el joc d’escriure una frase a la pissarra, amb diferents parts que es van completant a mesura que els alumnes allarguen la frase per donar-li sentit.


  • Català-> Partint de nombroses endevinalles, havíem d’esbrinar del que es tractava i amb el retolador de la pissarra digital ficar el nom de la paraula que havíem esbrinat.
  • Anglés→ Amb un dibuix on es representaven les diferents parts del cos, s’havia d’identificar amb el nom corresponent en anglès la part que hi apareixia, asseyant-ho a la pissarra digital.

La veritat és que cal que siguem conscients que les PDI són un recurs que cada vegada s'està utilitzant més i que n'hem de tenir un bon domini i conèixer-ne força recursos per poder aplicar un cop siguem a les escoles.
Exposicions: Projecte 1x1, Mar Gascó, Pere Mussoll, Pau Nin
L’exposició comença amb una enquesta on se’ns demana la nostra opinió sobre alguns aspectes de l’ús de les TIC a l’aula. A partir d’aquesta enquesta i dels seus resultats comencen a tractar el seu tema.


La part teòrica ha explicat el funcionament d’una aula on hi trobem ordinadors per a cada alumne. Així que ens han estat explicant diferents mecanisme i programes per a poder treballar amb ordinadors de forma ordenada, correcte i pedagògica. Han fet un llistat de pros i contras que podem trobar amb el projecte 1x1.


Han explicat molts programes diferents: Linkat, OpenOffice i una graella molt completa dels recursoso que podem aconseguir gràcies a l’Xtec. Cada un d’aquests punts ha estat tractat en detall i amb extensa informació.

Exposicions: Els Blogs, Nuria Maldonado Plaza, Sara Garcia Malagón, Paula Antonell Mas


Han començat amb la descripció i les característiques de l’ús dels blogs amb l’ajuda d’un power point i d’un prezi. Han exemplificat diferents tipus de blogs i els diferents usos. Tot això ha anat acompanyat d’un debat i d’una participació per part dels espectadors on comentàvem la nostra experiència en l’aula de pràctiques.

Han separat els bloel paper del mestre,centre i l’alumne i hem realitzat alguns exercicis al respecte. Finalment, han explicat les conclusions,separant entre el sentit del blog i l’experiència personal en quan a fer el treball.


Penso que els blogs de classe són una eina rellevant per als infants ja que interactuen entre ells, i poden treballar-los des de totes les matèries creant així un treball indisciplinar. A més a més, poden compartir-los amb altres escoles i comentar-se establint relacions i un ambient de treball agradable.

Exposicions: Alumnes nouvinguts i les TIC, Sergio Rella, Josep Fosalba, Esther Adehuela i Encarni Bosch


Han començat fent uns exercicis per a que ens identifiquèssim amb els alumnes nouvinguts. Aquests exercicis consistien en fer relacions entre imatges i paraules en euskerra i àrab. Les activitats estaven fetes amb el Jclic i estaven creades especialment per a l’exposició.
A continuació han portat a terme un debat amb els espectadors per a poder compartir les experiències en quan als alumnes nouvinguts. Un cop finalitzat el debat han enenyat L’espai LIC i el Projecte Galí. Han esmentat les avantatges i desavantatges que proporcionen dins del tema que explicaven.


Han exposat diferents maneres de treballar la immigració a l’aula o dins de l’espai del centre escolar. L’explicació ha estat molt gràfica ja que ens han ensenyat els casos reals o imatges registrades dels resultats.


Per acabar ens han esmentat el diccionari il·lustrat i un vídeo on s’explicava l’activitat del Mercat Solidari.


El que he trobat molt interessant, és que els companys han compartit un document amb nosaltres on podem trobar diversos enllaços a pàgines que contenen recursos per a l'alumnat nouvingut. Aquests recursos són molt útils ja que en un futur proper segur que ens trobem amb alumnes de diverses parts del món.

Exposicions: Treballar la discapacitat visual amb les TIC, Maria Garcia, Mònica de Haro, Mònica Gutiérrez i Eva Ladevesa


Per introduir-nos en l’explicació de la dicapacitat visual amb les TIC, les nostres companyes van començar amb una explicació de les discapacitats que hi han en la societat actual. D’aquesta manera ens podem empatitzar amb les diferents situacions que ens trobarem a l’aula durant les pràctiques i sobretot en el nostre futur de mestres.


Tot seguit, van utilitzar un video i diferents recursos webs, per tal de exemplificar-nos i donar-nos consells sobre com utilitzar les TIC davant d’una discapacitat visual. Aquestes webs són molt interessants i molt adients a la exposició. Va ser molt surprenent veure la web de EcomLab, ja que mai haviem vist un web que ens guii oralment. A la web està tota la informació detallada sobre l’explicació i aquesta els va servir com a power point durant gran part de l’exposició.


La part pràctica ha estat molt interessant i molt evidencial. Hem treballat amb el programa Jaws, el qual s’encarrega de llegir la pàgina, fent referència als títols, continguts, llistes, taules inclús la descripció d’imatges i gràfics d’aquelles pàgines que disposen d’una total acessibilitat en el seu desenvolupament i edició. També fa possible que els seus continguts puguin ser consultats per tothom, sigui quina sigui la discapacitat.

És molt important que quant siguem mestres tinguem un gran llistat de recursos que puguem utilitzar amb alumnes amb certes discapacitats. D'aquesta manera ens assegurem que l'alumne tingui un aprenentatge més compromès amb ell i que es senti més autònom i lliure.

Exposicions: Desenvolupament de les competències cognitives, Isaac Serrano, Sandra Castelnuovo, Xavi Costa


Per intorduir-nos al tema, ens van fer preguntes inicials per motivar i fer veure de què tractava el tema. Aquesta ens va servir per demostrar-nos les avantatges de l’entrenament del cervell.


Per fer la presentació, van utilitzar el prezi per crear un power point més dinàmic. Durant la gran part de la presentació van presenta la teoria i la pràctica conjuntament. La pràctica la van fer a partir de la web Lumosity, la qual ens ofereix diferents jocs per treballar el desenvolupament de les capacitats cognitives.


Al acabar la part teòrica i pràctica, ens van presentar alguns casos reals sobre el treball de les capacitats cognitives a les ecoles CEIP Fort Pienc i al CEIP Barrufet. D’aquesta manera en va ajudar a adonar-nos de la importància que té desenvolupar al màxim cada una de les capacitats cognitives.


Per finalitzar la sessió, ens van expliquar una proposta metodològica pròpia, la qual ens va semblar molt interessant, ja que ens van exemplificar com treballar les capacitats i com tant fàcilment s’adapten a les necessitats educatives de cada alumne.

Crec que aquesta va ser una molt bona presentació, ja que ens van ensenyar un recurs que no pot semblar gaire comú d'entre les escoles, però al meu parer és molt important que tots els infants tinguin la opotunitat de poder desenvolupar les seves capacitats cognitives a partir de jocs i reptes.

Exposicions: La pissarra digital, Ethel Nogués, Marta Pintos, Helena Vall, Alba MayolAquesta exposició ha comensat amb la presentació amb un power point al programa prezi. En aquest document ens presenten la part teòrica de la pissara digital. Ens defineixen el que és una PDI i el tipus de pisarra que podem tobar actualment.
En aquesta part principal, ens expliquen com està estructurada una pisarra digital per tal que entenguem millor el seu funcionament.


La segona part de l’exposició consta d’alguns exercicis pràctics. Han escollit diferents tipus d’exercicis on, la pissarra digital es fa servir de diferent manera, amb un teclat a la mateixa pantalla, o be relacionant diferents continguts o simplement utilitzen el llapis electrònic per escriure les respostes.


La ultima part de l’esposició es va centrar en fer una ronda de diferents vivències amb la pissarra digital durant la nostra estada de pràctiques.
Primer, la Marta, ens va explicar que la seva pràctica va ser molt rica en quant a l’us de la pissarra digital i la seva opinió envers l’ús de la pissarra digital a l’aula. Després d’aquesta explicació, ens van motivar a la resta del grup per compartir les nostres vivències.
Crec que és molt important, que nosaltres futurs mestres ens posem les piles i comencem a provar i treballar amb pissarres digitals perquè quan siguem mestres serà una de les eines que més trobarem a les aules i n'hem de tenir un bon domini per poder utilitzar-la per allò que vulguem.

Exposicions: Projectes telemàtics cooperatius, Gerard Garcia, Roc Molina, Anna Díaz

Durant la presentació d’aquest grup ens han fet entendre què és un projecte telemàtic cooperatiu. En general la informació estava ben presentada i ben resumida en diferents punts i dins de diferents temes.

S’han recolçat de vídeos explicatius i descriptius per a poder acompanyar la explicació. Això ha ajudat a que aquesta informació més teòrica no fos tant aburrida i fos més fàcil mantenir la concentració. Els vídeos contenien informació molt interessant, no només del tema concret, també per l’assignatura.

A més han creat un google docs compartit amb la informació bàsica ben resumida i alguns enllaços d’interès. També han parlat dels avantatges i desavantatges de forma clara i breu.

Per acabar, ens hem posat en grups per a fer una pràctica breu de com es treballaria amb un projecte telemàtic per mitjà de les TIC. Cada grup representava un centre escolar diferent i havia d’explicar una etapa històrica en concret.Amb la presentació d'aquest trebll, principalment, em vaig adonar de la importància que té el treball col·laboratiu, el compromís i la participació són essencials ja que si una de les escoles falla el resultat final no esta complet. També la manera dinàmica de treballar és un atractiu i un alicient per als infants ja que aprenen de manera lúdica i divertida, i aixó afavoreix a la millora de l'aprenentatge i fa ques aquest sigui significatiu.

Exposicions: Els EVEA (entorn virtual ensenyament-aprenentatge) Adrià Pérez, Sandra Pérez, Elisabeth Torras

El grup ha elaborat una presentació per mitjà de la web Prezi per a parlar-nos dels EVEA (entorn virtual d’ensenyament - aprenentatge). En l’exposició han parlat d’aquests entorns a nivell global i també a nivell més local. Aquest ha estat una bona decisió ja que ens acosta més a la nostra realitat i no ens parla tant d’una realitat idealitzada o que no existeix en la nostra societat.

El prezi no ha estat la única eina expositiva que han utilitzat, també s’han ajudat amb un vídeo explicatiu sobre el què és el moodle i un exemple de com utilitzar-lo. Un cop visualitzat el vídeo hem pogut treballar amb el moodle de forma directa. Ens han explicat com entrar  la sessió que tenien preparada des de casa. Hem començat per omplir un qüestionari on ens demanava opinió o coneixement sobre les TIC i concretament també sobre els EVEA.

Per explicar-nos diferents possibilitats de la eina ens han fet completar uns qüestionaris i posteriorment han començat un debat per tal de que els espectadors poguèssim donar la nostra opinió i poder donar també el nostre punt de vista.

Abans d’acabar han explicat molt breument la realitat escolar del programa i quin paper té dins de les TAC.Crec que aquesta exposició em va fer entendre què és un EVEA, i a part també què és exactament el moodle i el seu funcionament. Penso que moodle és una eina molt útil en el món de l'ensenyament, ja que pot facilitar la comunicació entre els mestres i els seus alumnes, així que les noves generacions ens hauríem d'engrescar en utilitzar els recursos més adients per millorar el procés d'ensenyament - aprenentatge.

divendres, 22 de juny de 2012

El Prezi


El Prezi, és un programa que permet elaborar presentacions. 
Les presentacions amb aquest programa, no són una sèrie de diapositives sinó que només n'hi ha una que conté tota la informació i el programa juga amb el zoom per anar destacant els diversos conceptes.

Penso que és una eina molt útil a l'hora de crear presentacions perquè trenca amb la dinàmica del Power Point, és atraient i crida l'atenció de l'espectador gràcies al moviment.

Us vull ensenyar la utilització d'aquest programa amb l'exemple d'una presentació que vaig haver de fer a la facultat per explicar l'experiència més significativa i maca que he tingut mai, la cooperació al Mosteiro Mater Dei de Nampula, a Moçambic.


El Pla TAC


Per a treballar les noves tecnologies a les escoles existeixen diverses estratègies que es poden dur a terme en funció de les característiques dels centres. És precís conèixer el gran ventall de possibilitats que brinden aquestes per saber com tractar-les i treballar-les amb els alumnes així com saber aplicar-les com a futurs mestres a l’aula.
És per això que per conèixer-ne les seves diverses aplicacions i les diverses metodologies a través de les quals són emprades hem d’estudiar la seva posada en pràctica en el dia a dia dels centres.
Abans de tot, però, cal conèixer en què consisteix un Pla TAC, quines són les seves característiques i per què és positiva la seva implantació a l’escola.

Des de la Generalitat de Catalunya es lliuren moltes ajudes per tal d’intentar incorporar les noves tecnologies a totes les escoles del territori. Aquestes ajudes no són simplement econòmiques ni materials, sovint consisteix en documents on es dóna informació sobre la gestió de les TIC o també en la creació i distribució via web de programes i eines gratuïtes per a poder fer servir a les escoles.

Una de les fonts d’informació més útils actualment és el “Pla TAC de centre”. En aquest document trobem les principals instruccions i recomanacions que dóna el Departament d’Educació de la Generalitat cap als centres educatius per a preparar un pla on les noves tecnologies estiguin integrades. Aquestes instruccions i recomanacions no són d’obligatori compliment però sí que aporten una pauta molt útil a seguir.


El Pla TAC és un recurs d’orientació per als equips docents en l’ús de les TIC al centre i en la seva aplicació en relació al projecte educatiu, és per això que l’elaboració d’un Pla TAC és un procés complex que afecta tant a tots els integrants del centre com a diversos aspectes de funcionament i normatius.

Podem classificar el paper de les TIC a les escoles en tres apartats: 
1) Les TIC com a recurs
2) Fent-lo servir a l'aula com a eina de suport
3) Com a contingut en quant a l'enseyament dels continguts bàsics per a utilitzar les TIC com a usuaris o bé com a condicionant de les metodologies de l’aula.

En la implantació d'un Pla TAC també ens podem trobar amb una sèrie de factors que mediatitzen l'ús de la tecnologia en un centre:

- Les barreres de primer ordre són les que no depenen del professorat o l’equip directiu del centre

Les barreres de segon ordre anirien relacionades amb les creences i predisposició del professorat en relació a l’ensenyament-aprenentatge, al paper de les tecnologies en el procés educatiu i al tipus de pràctiques metodològiques que duen a terme.

També en el document del Pla TAC trobem recursos, consells per a la correcta implantació d'aquest a l'aula, en relació amb el centre, amb els docents i tenint en compte els aspectes anteriorment anomenats tant de funcionament com normatius.


Aquests documents sòn un suport pel professorat ja que poden recorrer a la seva consulta en cas de dubte i on troben els elements necessaris perquè les TIC estiguin integrades al curriculum.

Personalment, penso que aquests documents són un recurs molt útil per als centres i que és necessari, per a la correcta implantació i ús de les TIC a les aules, que cada escola elabori el seu propi Pla TAC dins el PEC.

Estils d'aprenentatge

Aprofitant que entre els grups N i M no hi havia gaire interacció, durant un parell de sessions vam estudiar per grups de 4-5 alumnes (barrejant els dos grups) un estil d'aprenentatge, per a després fer un exposició a la resta de companys i així  conèixer tots els estils d'aprenentatge.

Els estils d'aprenentatge que vam aprendre al llarg de les exposicions van ser: 


Learning by doing: l'aprenentatge dut a terme de manera pràctica, els alumnes aprenen a base de fer, si s'equivoquen tornen a començar trobant ells mateixos el focus del problema.

Longlife learning: l'aprenentatge dut a terme al llarg de tota la vida que es planteja des d'una perspectiva personal cívica, social i amb l'objectiu de millorar coneixements, competències i aptituds.

Educació formal, no formal i informal: En l'educació formal l'aprenentatge és el que correspon al que s'ofereix als centres educatius, té un caràcter estructurat i acaba amb una certificació. L'educació informal són totes les activitat de la vida qüotidiana que influeixen en el nostre aprenentatge, no està estructurat de cap manera i no es rep cap certificació. Finalment, l'educació no formal consisteix en l'aprenentatge intencional de l'alumne, xarxes socials, les relacions amb els companys...

Aprenentatge significatiu: Aquest estil es basa en l'adquisició de nous coneixements i la connexió que establim amb els coneixements previs. La refutació d'antics esquemes de coneixement amb la nova informació ens permet crear noves estructures aplicables a la realitat que fan que el nostre aprenentatge adquireixi sentit i sigui útil. Hem de saber què aprenen, com ho aprenem i per què ho aprenem.

- Aprenentatge situat: Aquest estil es basa en la relació entre l¡aprenent i l'entorn així com en la relació entre individus. Així l'aprenentatge esdevé significatiu gràcies al context sociocultural on es troba. L'aprenentatge situat doncs es duu a terme en un entorn adequat, aplicable a l avida real i relacionat directament amb l'experiència pràctica.

Aprenentatge invisibleés un aprenentatge que engloba tots els aprenentatges ja que es basa en tot allò que aprenen sense ser-ne conscients, ja sigui de manera formal, o des d'un aprenentatge situat o d'altres.

Aprenentatge entre iguals: és l'aprenentatge que es duu a terme entre persones. Entre alumnes, companys de professió, membre d'una família.. Sorgeix de la motivació de cada persona per expressar allò que ja sap o per donar a conèixer allò que no entenen sobre el que estan treballant per rebre ajuda dels companys.

Aprenentatge autònom: Parteix de la iniciativa de les persones per voler aprendre i es basa en l'aprenentatge que amb o sense ajuda anem a buscar per a respondre a aquestes necessitats d'aprenentatge.


Aquesta activitat va ser molt rica per a mi, ja que a part de treballar amb gent que no coneixia he aprés a partir de quants recursos tothom aprenem, i quants en podrem utilitzar un cop siguem mestres a un aula.

Tots units!

Remenant per les xarxes socials, vaig trobar una pàgina web que em va agrada molt!


Es tracta d'una organització anomenada UNFPA (the United Nations Populations Fund), que busca unir als més de 7 bilions de ciutadans del món. 


Aquesta unió que busquen, és per intentar millorar el món en el sentit més humà de la paraula. És a dir, tant com a persona individual o en grup, pots escriure la teva història explicant una diferencia positiva envers la societat que vivim.
El lema que tenen és que tothom té una oportunitat i una responsabilitat per fer del món un millor lloc per a tots nosaltres. Busquen històries que puguin inspirar a altres a actuar.


Crec que és un projecte molt innovador i una execel·lent manera de treure-li profit a Internet, ja que és una magnifica eina per a interacciona amb gent d'arreu del món, i que millor que per a millorar les injustícies amb les quals ens trobem en les diferents societats.


Us invito a tots a que passeu uns minutets llegint històries, així jo m'he sentit amb més força i suport per a intentar lluitar per un món més just!
http://7billionactions.org/

dimarts, 12 de juny de 2012

Twitter
Twitter és una xarxa social molt innovadora i diferent a les demés.


Aquesta és una web per a expressar-se i no tant per interrelacionar-se amb altres persones. Qualsevol que tingui compte pot publicar un missatge de menys de 140 caràcters. A partir d'aquí, aquests missatges sortiran a la pàgina d'inici de tots aquells usuaris que et segueixin, ells poden contestar-te i fer un retwit per a pública el mateix missatge.


Amb Twitter, no només pots seguir als teus amic o familiars sinó que també pots seguir a famosos, moviments socials, o plataformes de comunicació per així estar informa't sobre el que interessa a un mateix.


Personalment, m'agrada molt llegir els twits que posa en Dalai Lama, ja que crec que poden ser una font d'inspiració per a l'encaminament de la meva vida.


Aquí teniu el meu twitter: @ClaraBoix

JClic

Al meu parer, crec que el web JClic és una de les eines més útils que podem tenir al nostre abast com a futurs mestres.


Aquest web és molt simple d'utilitzar i serveix per a la creació d'activitats. Un cop els alumnes fan els exercicis, l'ordinador els corregeix  i motiva a tots i cada un dels infants a continuar treballant i millorant.


Fer servir el JClic ajuda a que els mestres puguin adaptar qualsevol aprenentatge al seu grup-classe i així fer unes activitats més atractives per a l'aprenentatge dels alumnes. Adaptar les activitats als infants és essencial per assegurar un bon procés d'ensenyament-aprenentatge. A més a més, fa que l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge i el motivi a continuar treballant. Per això crec que el JClic hauria de ser present en algun moment de la programació dels mestres, per tal de dinamitzar l'intervenció educativa.


Aquí deixo present el link d'aquest web tan innovador i útil per a mi:


http://clic.xtec.cat/ca/jclic/