dimecres, 5 d’octubre de 2011

El Connectivisme
Segons George Siemens el Connectivisme és la integració dels principies explorats per el caos, la red, la complexitat i la auto-organització de les teories, podem dir, doncs, que ésl' estudiant que s’implica en gran part en la formació del seu propi coneixement.Aquest procés dona l'oportunitat a l'alumne de ser el protagonista del seu propi aprenentatge i deixar de banda els llibres de text, les fitxes i altres recursos utilitzats de manera abusiva. Fer que l'alumne es motivi per la creació dels seus propis coneixemnts, vivenciant-los i donant-lis un sentit propi és l'objectiu principal d'aquest model d'ensenyament - aprenentatge.

El mestre sequeigx tenint un paper rellevant. Ajuda ajuda a organitzar la informació, saber extreure la bona i eliminar la dolenta i a controlar les xarxes que es van creant. El mestre és un guia, un controlador, i no pas la persona que dicta els coneixements.