dimecres, 5 d’octubre de 2011

El Connectivisme
Segons George Siemens el Connectivisme és la integració dels principies explorats per el caos, la red, la complexitat i la auto-organització de les teories, podem dir, doncs, que ésl' estudiant que s’implica en gran part en la formació del seu propi coneixement.Aquest procés dona l'oportunitat a l'alumne de ser el protagonista del seu propi aprenentatge i deixar de banda els llibres de text, les fitxes i altres recursos utilitzats de manera abusiva. Fer que l'alumne es motivi per la creació dels seus propis coneixemnts, vivenciant-los i donant-lis un sentit propi és l'objectiu principal d'aquest model d'ensenyament - aprenentatge.

El mestre sequeigx tenint un paper rellevant. Ajuda ajuda a organitzar la informació, saber extreure la bona i eliminar la dolenta i a controlar les xarxes que es van creant. El mestre és un guia, un controlador, i no pas la persona que dicta els coneixements.

dimecres, 28 de setembre de 2011

PLE personal
Els Personal Learning Environment (PLE) és l’ús del tots aquells recursos i serveis que ens ofereix el web 2.0 a nivell educatiu i d’enriquiment personal. Aquest esta basat en les noves technologies i en les noves formes de comunicació.


Les principals eines que trobem en internet es basen en fonts més socials. Aquestes webs ens proporcionen tres processos cognitius: llegir, reflexionar i compartir. Per tant a les PLE han d’existir eines suficients per a assegurar que els tres processos es portin a terme sense problema.