dilluns, 25 de juny de 2012

Exposicions: Autoavaluació. Les TIC com un recurs per a aprendre una llengua
La sessió del nostre grup s’estructura de la següent forma:


1. Breu presentació de l’exposició. (Introducció) En aquest apartat expliquem com anirà l’exposció,   la tria del tema i aspectes generals.


2.Contextualizació de l’escola que parlem, i introducció de les activitats en portugués. Un dels membres del grup explica en portugués l’escola en la que ens situaríem i com es realitzaran les activitats. El tema tractat és el dels animals (os animais).


3. Divisió del grup en dos per realitzar les activitats que es troben dins d’un missatge que hem enviat a tots els membres de la classe. La meitat del grup realitzarà  una activitat més teórica amb un suport que no és l’odinador. Per altra banda, l’altre meitat treballarà amb activitats realitzades amb el jclic.


4. Acte seguit valoració de les activitats proposades. Tot i que ha quedat poc reflectida, era un dels àmbits d’actuació.


5.  Marc teóric, on realizarem una petita explicació de l’aula i l’ inclusivitat. També hem parlat dels motius de la tria del tema i finalment es realitza una petita conclusió amb una enquesta que ens permet valorar la nostra exposició a nivell grupal.Creiém que l’exposició s’ha ajustat molt al que teníem previst, hem intentat començar d'una forma dinàmica amb els nostres companys, per tal d’afavorir la participació ( que no s’ha vist molt reflectida). Per altra banda volíem cridar l’atenció dels nostres companys al llarg del seguiment de l’exposició.


Els contingut de l’exposició creiém que ha estat força bé perquè hem realitzat una part pràctica que ha ocupat un tan per cent més elevat que la teoria.


El nostre objectiu era demostrar el treball d’altres idiomes mitjançant les TIC i pensem que s’ha arribat a complir.Tot i les dificultats per tractar altres idiomes amb aquests recursos.


Exposicions: Pissarra digital, Regina Beltran, Estel Gamisans, Tamara Herrera, Helena Prim


Presentació d’una eina Innovadora.
Han presentat diferents activitats que es poden realitzar amb l’ajut de la pissarra digital des de les diferent àrees, sempre amb la participació dels membres d’altres grups.


Presenten diferents activitats;

  • Castellà--> Explicació dels nexes, han fet subratllar els diferents nexes que apareixien en un text, així com també identificar-los en la lectura.


  • Anglès → Han realitzat el joc d’escriure una frase a la pissarra, amb diferents parts que es van completant a mesura que els alumnes allarguen la frase per donar-li sentit.


  • Català-> Partint de nombroses endevinalles, havíem d’esbrinar del que es tractava i amb el retolador de la pissarra digital ficar el nom de la paraula que havíem esbrinat.
  • Anglés→ Amb un dibuix on es representaven les diferents parts del cos, s’havia d’identificar amb el nom corresponent en anglès la part que hi apareixia, asseyant-ho a la pissarra digital.

La veritat és que cal que siguem conscients que les PDI són un recurs que cada vegada s'està utilitzant més i que n'hem de tenir un bon domini i conèixer-ne força recursos per poder aplicar un cop siguem a les escoles.
Exposicions: Projecte 1x1, Mar Gascó, Pere Mussoll, Pau Nin
L’exposició comença amb una enquesta on se’ns demana la nostra opinió sobre alguns aspectes de l’ús de les TIC a l’aula. A partir d’aquesta enquesta i dels seus resultats comencen a tractar el seu tema.


La part teòrica ha explicat el funcionament d’una aula on hi trobem ordinadors per a cada alumne. Així que ens han estat explicant diferents mecanisme i programes per a poder treballar amb ordinadors de forma ordenada, correcte i pedagògica. Han fet un llistat de pros i contras que podem trobar amb el projecte 1x1.


Han explicat molts programes diferents: Linkat, OpenOffice i una graella molt completa dels recursoso que podem aconseguir gràcies a l’Xtec. Cada un d’aquests punts ha estat tractat en detall i amb extensa informació.

Exposicions: Els Blogs, Nuria Maldonado Plaza, Sara Garcia Malagón, Paula Antonell Mas


Han començat amb la descripció i les característiques de l’ús dels blogs amb l’ajuda d’un power point i d’un prezi. Han exemplificat diferents tipus de blogs i els diferents usos. Tot això ha anat acompanyat d’un debat i d’una participació per part dels espectadors on comentàvem la nostra experiència en l’aula de pràctiques.

Han separat els bloel paper del mestre,centre i l’alumne i hem realitzat alguns exercicis al respecte. Finalment, han explicat les conclusions,separant entre el sentit del blog i l’experiència personal en quan a fer el treball.


Penso que els blogs de classe són una eina rellevant per als infants ja que interactuen entre ells, i poden treballar-los des de totes les matèries creant així un treball indisciplinar. A més a més, poden compartir-los amb altres escoles i comentar-se establint relacions i un ambient de treball agradable.

Exposicions: Alumnes nouvinguts i les TIC, Sergio Rella, Josep Fosalba, Esther Adehuela i Encarni Bosch


Han començat fent uns exercicis per a que ens identifiquèssim amb els alumnes nouvinguts. Aquests exercicis consistien en fer relacions entre imatges i paraules en euskerra i àrab. Les activitats estaven fetes amb el Jclic i estaven creades especialment per a l’exposició.
A continuació han portat a terme un debat amb els espectadors per a poder compartir les experiències en quan als alumnes nouvinguts. Un cop finalitzat el debat han enenyat L’espai LIC i el Projecte Galí. Han esmentat les avantatges i desavantatges que proporcionen dins del tema que explicaven.


Han exposat diferents maneres de treballar la immigració a l’aula o dins de l’espai del centre escolar. L’explicació ha estat molt gràfica ja que ens han ensenyat els casos reals o imatges registrades dels resultats.


Per acabar ens han esmentat el diccionari il·lustrat i un vídeo on s’explicava l’activitat del Mercat Solidari.


El que he trobat molt interessant, és que els companys han compartit un document amb nosaltres on podem trobar diversos enllaços a pàgines que contenen recursos per a l'alumnat nouvingut. Aquests recursos són molt útils ja que en un futur proper segur que ens trobem amb alumnes de diverses parts del món.

Exposicions: Treballar la discapacitat visual amb les TIC, Maria Garcia, Mònica de Haro, Mònica Gutiérrez i Eva Ladevesa


Per introduir-nos en l’explicació de la dicapacitat visual amb les TIC, les nostres companyes van començar amb una explicació de les discapacitats que hi han en la societat actual. D’aquesta manera ens podem empatitzar amb les diferents situacions que ens trobarem a l’aula durant les pràctiques i sobretot en el nostre futur de mestres.


Tot seguit, van utilitzar un video i diferents recursos webs, per tal de exemplificar-nos i donar-nos consells sobre com utilitzar les TIC davant d’una discapacitat visual. Aquestes webs són molt interessants i molt adients a la exposició. Va ser molt surprenent veure la web de EcomLab, ja que mai haviem vist un web que ens guii oralment. A la web està tota la informació detallada sobre l’explicació i aquesta els va servir com a power point durant gran part de l’exposició.


La part pràctica ha estat molt interessant i molt evidencial. Hem treballat amb el programa Jaws, el qual s’encarrega de llegir la pàgina, fent referència als títols, continguts, llistes, taules inclús la descripció d’imatges i gràfics d’aquelles pàgines que disposen d’una total acessibilitat en el seu desenvolupament i edició. També fa possible que els seus continguts puguin ser consultats per tothom, sigui quina sigui la discapacitat.

És molt important que quant siguem mestres tinguem un gran llistat de recursos que puguem utilitzar amb alumnes amb certes discapacitats. D'aquesta manera ens assegurem que l'alumne tingui un aprenentatge més compromès amb ell i que es senti més autònom i lliure.

Exposicions: Desenvolupament de les competències cognitives, Isaac Serrano, Sandra Castelnuovo, Xavi Costa


Per intorduir-nos al tema, ens van fer preguntes inicials per motivar i fer veure de què tractava el tema. Aquesta ens va servir per demostrar-nos les avantatges de l’entrenament del cervell.


Per fer la presentació, van utilitzar el prezi per crear un power point més dinàmic. Durant la gran part de la presentació van presenta la teoria i la pràctica conjuntament. La pràctica la van fer a partir de la web Lumosity, la qual ens ofereix diferents jocs per treballar el desenvolupament de les capacitats cognitives.


Al acabar la part teòrica i pràctica, ens van presentar alguns casos reals sobre el treball de les capacitats cognitives a les ecoles CEIP Fort Pienc i al CEIP Barrufet. D’aquesta manera en va ajudar a adonar-nos de la importància que té desenvolupar al màxim cada una de les capacitats cognitives.


Per finalitzar la sessió, ens van expliquar una proposta metodològica pròpia, la qual ens va semblar molt interessant, ja que ens van exemplificar com treballar les capacitats i com tant fàcilment s’adapten a les necessitats educatives de cada alumne.

Crec que aquesta va ser una molt bona presentació, ja que ens van ensenyar un recurs que no pot semblar gaire comú d'entre les escoles, però al meu parer és molt important que tots els infants tinguin la opotunitat de poder desenvolupar les seves capacitats cognitives a partir de jocs i reptes.